Μέτρηση Μεταβολικού Ρυθμού

Γνωρίζουμε τις καύσεις του οργανισμού μας,
γιατί μπορούμε να τις μετρήσουμε

nutricise-diet-excersice-ipiresia-3-1st-img

Καταγραφή ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης

Μέσα από μια απλή διαδικασία μέτρησης μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θερμίδες που πραγματικά ξοδεύετε καθημερινά. Στη συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής ανάλογο με τις προσδοκίες σας.

Καταγραφή ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης

Μέσα από μια απλή διαδικασία μέτρησης μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θερμίδες που πραγματικά ξοδεύετε καθημερινά. Στη συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής ανάλογο με τις προσδοκίες σας.

nutricise-diet-excersice-ipiresia-3-1st-img

Άλλες υπηρεσίες της nutricise