Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης

Αξιολογούμε τη φυσική μας κατάσταση και βελτιώνουμε την αθλητική μας απόδοση

nutricise-diet-excersice-ipiresia-4-1st-image

Αερόβια Ικανότητα και Αντοχή

Ο προσδιορισμός της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου μας προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα της αερόβιας ικανότητας και αντοχής των αθλητών. Η ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας αποτελεί βασικό συστατικό μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης επιτρέποντας στον οργανισμό να λειτουργεί αποδοτικότερα, καθυστερώντας την εμφάνιση της μυϊκής κόπωσης και επιταχύνοντας τη διαδικασία της αποκατάστασης.

Αερόβια Ικανότητα και Αντοχή

Ο προσδιορισμός της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου μας προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα της αερόβιας ικανότητας και αντοχής των αθλητών. Η ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας αποτελεί βασικό συστατικό μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης επιτρέποντας στον οργανισμό να λειτουργεί αποδοτικότερα, καθυστερώντας την εμφάνιση της μυϊκής κόπωσης και επιταχύνοντας τη διαδικασία της αποκατάστασης.

nutricise-diet-excersice-ipiresia-4-1st-image

Αναερόβιο Γαλακτικό και Αναπνευστικό Κατώφλι

Η συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα καθώς και των αναπνευστικών αερίων κατά τη διάρκεια της άσκησης, προσδιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να αποδίδει σε υψηλές εντάσεις. Η πληροφορία αυτή αποτελεί βασικό συστατικό πάνω στο οποίο θα διαρθρωθεί ένα εξατομικευμένο προπονητικό πρόγραμμα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης. Βασισμένοι στα αποτελέσματα των μετρήσεων σχεδιάζουμε τις προπονητικές ζώνες που αντιστοιχούν αγωνιστικούς σας στόχους.

nutricise-diet-excersice-taxutita
nutricise-diet-excersice-jumping

Αλτική ικανότητα

Η αλτική ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο που χαρακτηρίζει τις επιδόσεις των αθλητών στα δυναμικά αγωνίσματα. Η μέτρηση του κατακόρυφου άλματος αλλά και του χρόνου επαφής του πέλματος με το έδαφος κατά την εκτέλεση μεμονωμένων ή/και επαναλαμβανόμενων αλμάτων προσδιορίζει τα επίπεδα ισχύος και αντιδραστικής δύναμης στα κάτω άκρα του σώματος.

Αλτική ικανότητα

Η αλτική ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο που χαρακτηρίζει τις επιδόσεις των αθλητών στα δυναμικά αγωνίσματα. Η μέτρηση του κατακόρυφου άλματος αλλά και του χρόνου επαφής του πέλματος με το έδαφος κατά την εκτέλεση μεμονωμένων ή/και επαναλαμβανόμενων αλμάτων προσδιορίζει τα επίπεδα ισχύος και αντιδραστικής δύναμης στα κάτω άκρα του σώματος.

nutricise-diet-excersice-jumping

Δύναμη - Ταχύτητα - Ισχύς

Οι αθλούμενοι ενδέχεται να εμφανίσουν μυϊκές ανισορροπίες ανάλογα με την εξειδίκευση του αγωνίσματος. Τέτοια περιστατικά συχνά αναφέρονται ανάμεσα στους πρόσθιους και οπίσθιους μηριαίους αλλά και στους έσω – έξω στροφείς της πυελικής και ωμικής ζώνης. Η ισοκινητική δυναμομέτρηση προσδιορίζει το ρυθμό ανάπτυξης της δύναμης των μυών και μας βοηθάει να εντοπίσουμε πιθανά ελλείματα όσον αφορά στη μέγιστη παραγωγή μυϊκής δύναμης, ταχύτητας και ισχύος.

nutricise-diet-excersice-power-force-speed

Ισορροπία & Ευλυγισία

H καλή ισορροπία και η ανάπτυξη ιδιοδεκτικότητας αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους που επιδρούν θετικά στις επιδόσεις των αγωνισμάτων. Η μέτρησή τους προσδιορίζει την ικανότητα ομαλής κατανομής και ελέγχου του βάρους του σώματος κατά την εκτέλεση βασικών κινητικών προτύπων. Παράλληλα, η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών αυτών σχετίζεται ισχυρά με τη συχνότητα εμφάνισης τραυματισμών.

Ισορροπία & Ευλυγισία

H καλή ισορροπία και η ανάπτυξη ιδιοδεκτικότητας αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους που επιδρούν θετικά στις επιδόσεις των αγωνισμάτων. Η μέτρησή τους προσδιορίζει την ικανότητα ομαλής κατανομής και ελέγχου του βάρους του σώματος κατά την εκτέλεση βασικών κινητικών προτύπων. Παράλληλα, η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών αυτών σχετίζεται ισχυρά με τη συχνότητα εμφάνισης τραυματισμών.

Κιναίσθηση & Νευρομυϊκή Συναρμογή

Η αρμονία των κινήσεων καθώς και η ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης του σώματος με ελάχιστες μυοδυναμικές απώλειες, αποτελούν παραμέτρους που χαρακτηρίζουν έναν αθλητή υψηλού επιπέδου. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις αξιολογείται το επίπεδο νευρομυϊκής συναρμογής του αθλητή και χορηγείται εξειδικευμένο πρόγραμμα εκγύμνασης για βελτίωση του κιναισθητικού του προφίλ.

Άλλες υπηρεσίες της nutricise