Εργομετρικός Έλεγχος

Εργομετρικός Έλεγχος
Εργομετρικός Έλεγχος

Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου

Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου

Η εξέταση αυτή έχει σκοπό να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται το καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα στην αύξηση της έντασης της άσκησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η αερόβια ικανότητα και να αξιολογηθούν τα επίπεδα αντοχής του αθλούμενου.

Αναερόβιο γαλακτικό κατόφλι

Αναερόβιο - Γαλακτικό Κατώφλι

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει  διαδοχικές αιμοληψίες τριχοειδικού αίματος, σε προκαθορισμένα σημεία του πρωτοκόλλου άσκησης. Ο προσδιορισμός της έντασης της άσκησης στο αναερόβιο γαλακτικό κατώφλι καθώς και ο ρυθμός απομάκρυνσης γαλακτικού οξέος παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού προπονητικών ζωνών.

Ισοκινητική δυναμομέτρηση

Ισοκινητική Δυναμομέτρηση

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να προσδιοριστούν:

  • Μέγιστη δύναμη και ισχύς άνω/κάτω άκρων
  • Μυϊκή αντοχή
  • Μυϊκές Ανισορροπίες (Δεξί-Αριστερό σκέλος)
  • Μυϊκές Ανισορροπίες (Εκτείνοντες-Καμπτήρες μύες)

Ευλυγισία - ευκινησία

Ευλυγισία - Ευκινησία

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να προσδιοριστούν τα επίπεδα ελαστικότητας των μυϊκών ομάδων και κινητικότητας των αρθρώσεων.

Ισορροπία ιδιοδεκτικότητα

Ισορροπία -  Ιδιοδεκτικότητα

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα ισορροπίας   και ιδιοδεκτικότητας, ως παράγοντας συμμετοχής στην εκτέλεση απλών καθημερινών ή εξειδικευμένων αθλητικών κινήσεων καθώς επίσης και ως μέτρο πρόληψης και αποκατάστασης μυϊκών τραυματισμών.

Ταχύτητα

Ταχύτητα

Χρονομέτρηση με τη χρήση δέσμης  φωτοκύτταρων.

Αλτική ικανότητα

Αλτική ικανότητα

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να προσδιοριστεί το κατακόρυφο άλμα και οι παραμετροι που το καθοριζουν, με τη χρήση ειδικού εργοτάπητα.